Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. kursu/szkolenia Glazurnik - monter instalacji sanitarnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 maja 2013 - 10:11, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. kursu/szkolenia Glazurnik - monter instalacji sanitarnej


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Glazurnik - monter instalacji sanitarnej dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie umożliwiającym nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania podstawowych prac glazurniczych i montażu instalacji hydraulicznych. Kurs/szkolenie powinno obejmować minimum 150 godzin.
Uczestnik kursu powinien być wyposażony w odzież ochronną do praktycznej nauki zawodu oraz  środki ochrony osobistej.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr.
2.    Polsko – Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr, ul. Waszyngtona 67/5, 04-074 Warszawa

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 45.4 KB)
    Pobierz