Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. nagrania i emisji spotu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 września 2013 - 16:07, kmirgos

.


Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego:

1.         Nagrania 30 sekundowego spotu informacyjnego dotyczącego otwarcia e-pracowni w ramach projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”. Zamawiający otrzyma wyłączną licencję na korzystanie z autorskich praw majątkowych do spotu i praw pokrewnych związanych ze spotem wraz z prawem do emisji w rozgłośniach radiowych na terenie Polski.

2.         Emisji 30 sekundowego spotu 7 razy w ciągu jednego dnia, w godzinach rannych (7.00-10.00) oraz popołudniowych (15.00-17.00) w terminie od 23 do 29 września 2013 r., w co najmniej dwóch stacjach radiowych o zasięgu warszawskim.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) Grupa Radiowa TIME, j.machalinska@eska.pl

2) Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o.o., iwona.szczepanska@agora.pl

3) Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k., Bartosz.Mazur@rmf.pl

Ofertę zamieszono również na stronie internetowej:

http://www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/

http://europa.um.warszawa.pl

Uzyskano następującą ofertę spełniającą wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia:

Radiowe Doradztwo Reklamowe Sp. z o.o.
Grupa Radiowa TIME

Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k.

Radio PIN S.A.

Biuro reklamy Radia Nostalgia

Eurozet Sp z o.o.

Opublikowane zapytanie ofertowe miało charakter rozeznania rynku. Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert. 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego_-_emisja_spotu_w_radiu.pdf, file size: 256 KB)
    Pobierz