Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania ankiet i rekomendacji do ewaluacji oraz założeń programowych placówek wsparcia dziennego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 5 lutego 2013 - 10:28, mskora

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z dnia 17 stycznia 2013 r. dotycząca przygotowania ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Targówek, w szczególności o charakterze opiekuńczej, specjalistycznej i realizowanej pracy podwórkowej, rekomendacji służących do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z ww. ankiet, opracowania standardów programowych dla placówek wsparcia dziennego funkcjonujących zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Targówek oraz opracowania programu szkoleń dla pracowników tych placówek, opracowanie programu superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego


Zamówienie nie zostało udzielone. Zapytanie ofertowe miało charakter rozeznania rynku mająca na celu oszacowanie kosztów usługi. Zapytanie planuje się wznowić poszerzając zakres opracowania.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wyniki_zap._ofertowego.pdf, file size: 18.51 KB)
    Pobierz