Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania graficznego, wydruku i dostarczenia broszur

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 sierpnia 2013 - 10:52, psliwowski

.


W odpowiedzi na zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego, wydruku i dostarczenia broszur „Uczmy się cieszyć życiem mimo choroby Parkinsona” uzyskano następujące oferty

1) Wydawnictwo Mazurskie Drukarnia – Studio Graficzne – Wydawnictwa Turystyczne

2) OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa

3) STUDIO Popowska Jadwiga Popowska ul. Lewinowska 33, 03-684 Warszawa

4) Reklamona Bartosz Chmiela, ul. Kostki Napierskiego 6/2, 94-056 Łódź

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12 A, 01-142 Warszawa 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_na_wydruk_broszury.pdf, file size: 40.2 KB)
    Pobierz