Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania merytoryczne i graficzne broszury informacyjno-edukacyjnej dla seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 września 2016 - 8:30, anarowska

Wynik zapytania ofertowego na: Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjno-edukacyjnej dla seniorów, w ramach projektu „AGE– Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:
1    Fineheart Joanna Zacharczuk
2    Fundacja AVE
3    Fundacja Zaczyn
4    Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia
5    Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o.

Kierując się kryterium oceny: „Cena” - 50%, „Doświadczenie wykonawcy w opracowaniu broszury informacyjnej, w tym zawartości merytorycznej i graficznej” – 30% oraz „Aspekt społeczny - zatrudnienie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia jako grafik, na podstawie umowy o pracę” – 20%, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. Oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 487.38 KB)
    Pobierz