Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania projektu graficznego i wykonania 2 roll-up'ów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 listopada 2014 - 15:11, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania projektu graficznego i wykonania dwóch roll-up'ów.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe we wskazanym terminie zostało złożonych 13 ofert.
Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 100%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie MITKO Sp. z o. o.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania projektu graficznego i wykonania 2 roll-up'ów.
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 485.05 KB)
    Pobierz