Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania standardów opieki i pracy personelu w 14 DPS.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 lutego 2017 - 13:45, Anna Jaźwińska

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania standardów opieki i pracy personelu w 14 DPS.


Opracowanie „Standardów opieki i pracy personelu w 14 domach pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę oraz procedur ich wdrożenia” w ramach  projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W dniu 14.02.2017 r. opublikowano zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na nie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w terminie do 21.02.2017r. do godz. 9.00 wpłynęły następujące 3 oferty:

1. Pracownia Badań “Soma” Monika Kwiecińska – Zdrenka, ul. Pod Krzywą Wieżą 12/1, 87-100 Toruń;
2. Realizacja Sp. z o.o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa;
3. Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko, ul. Kaliskiego 39/8, 01-476 Warszawa.

Oferent  Realizacja Sp. z o. o., Al. KEN 93, 02-777 Warszawa nie spełnił warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.
W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko, ul. Kaliskiego 39/8, 01-476 Warszawa.

Uzasadnienie: Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena i 40% doświadczenie zawodowe Zespołu badawczego), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia firmie „Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko, ul. Kaliskiego 39/8, 01-476 Warszawa”.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 430.8 KB)
    Pobierz