Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej,

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 czerwca 2016 - 10:05, ejozwiak

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu standardu i procedur kontroli sprawowanej przez m.st. Warszawa nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej,


informujemy, że przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone wykonawcy: Konsorcjum osób fizycznych, reprezentowane przez Lidera Konsorcjum dr Marzenę Ruszkowską

Załączniki

  1. 1.
    WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 476.03 KB)
    Pobierz