Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 19 października 2015 - 9:39, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania wzoru ankiety monitorującej przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz przeszkolenie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z umiejętnego posługiwania się nowym narzędziem:


W toku przedmiotowego postępowania nie udzielono zamówienia.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Kwoty brutto oferowane za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia znacznie odbiegają od kwoty szacowanej przez Zamawiającego.