Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowanie projektu graficznego i wykonania dwóch roll-upów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 marca 2014 - 14:02, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania projektu graficznego i wykonania dwóch roll-upów.


 Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 marca 2014r. na kwotę, 500 zł netto co stanowi równowartość 118,34 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).
3. W dniu 3 marca 2014r. zwrócono się do  niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) Studio PROJEKTOR projektor@onet.pl ;
2) Para Studio studio@ploterstudio.pl ;
3) Avip Fabryka Reklamy m.jaskulska@avip.com.pl ;
4) Medialab adam.jacek@medialab.pl ;
5) Rollupwarszawa biuro@rollupwarszawa.pl ;
6) DB Unlimited ludmila.s@dbunlimited.pl 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
l.p Nazwa oferenta Cena Referencje Cena zawiera:
1 Ludmiła Śnieżko
DBunlimited 615,00 zł brutto
500,00 zł netto 6 referencji Opracowanie projektu graficznego I wykonanie 2 rolla-upów
2 Paweł Kaczmarek
primacom.pl 393,60 zł brutto
320,00 zł netto brak Wykonanie 2 rolla-upów na materiale BLOCKOUT
3 Agnieszka Tummel
Studio Projektor  393,60 zł brutto
320,00 zł netto brak Opracowanie projektu graficznego I wykonanie 2 rolla-upów
4 Katarzyna Żułkiewska-Bodden Hyrerfox Advertisement Agency  393,60 zł brutto
320,00 zł netto 4 referencje Opracowanie projektu graficznego I wykonanie 2 rolla-upów

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie Ludmiła Śnieżko DB Unlimited, za cenę 615,00 zł brutto (500, 00 zł netto).

6.Uzasadnienie wyboru: kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium „ceny” – 70% oraz „doświadczenie” – 30%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Ludmiła Śnieżko DB Unlimited.

                                                                                      

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik.pdf, file size: 314.71 KB)
    Pobierz