Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 października 2017 - 13:20, mskora

.


Na zapytanie ofertowe dot. oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena, doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzonych społecznych i epidemiologicznych badań nad problemami związanymi z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi w formie monitorowania na poziomie municypalnym oraz doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Instytutowi Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.

Oferta nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oszacowanie_uzywajacych.pdf, file size: 398.58 KB)
    Pobierz