Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. pozyskiwania kandydatów na dziennych opiekunów i przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 marca 2018 - 9:54, kparnicka

Zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" ul. K.I.Gałczyńskiego 4 lok. 201, 00-362 Warszawa


Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, organizowanie i przeprowadzanie 280 -godzinnych szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku zakończonych egzaminem sprawdzającym oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń na wolontariuszy.

Na ogłoszone w dniu 26 lutego 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów na dziennych opiekunów, organizowanie i przeprowadzanie 280 -godzinnych szkoleń dla kandydatów na opiekuna w żłobku zakończonych egzaminem sprawdzającym oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń na wolontariuszy.

W wyznaczonym terminie odpowiedział jeden potencjalny wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" ul. K.I.Gałczyńskiego 4 lok. 201, 00-362 Warszawa.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: inf_o_wyborze.pdf, file size: 561.58 KB)
    Pobierz