Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. produkcji i dostawy 400 teczek konferencyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 listopada 2015 - 14:55, anarowska

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Opis przedmiotu zamówienia: produkcja oraz dostawa 400 teczek konferencyjnych stanowiących opakowanie na materiały konferencyjne XXII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”.


Kierując się kryteriami oceny (cena brutto – 100 punktów) Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia oferentowi, firmie GEPARD Warszawskie Centrum Kaletnicze, ul. Skibicka 7, 02-269 Warszawa która otrzymała 100  punktów.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 368.75 KB)
    Pobierz