Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 2 warsztatów z zakresu projektowania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 25 listopada 2013 - 14:33, msadurska

realizowanego w ramach Projektu "Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się" DAA


W wyniku zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 2 warsztatów z zakresu projektowania przez specjalistę/specjalistów jako wydarzenia rozpowszechniającego projekt „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” DAA realizowanego w ramach programu INTERREG IVC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Przeprowadzenia 2 warsztatów i stworzenie dokumentacji z zajęć dla grupy 30 osób (w różnym wieku) z zakresu projektowania:

Działanie I
• Przeprowadzenie zajęć z zakresu projektowania przestrzeni, dostosowanej do potrzeb osób starszych
• Przeprowadzenie zajęć, w ramach których uczestnicy poznają zasady pracy za pomocą metody design
• Przygotowanie scenariusza zajęć we współpracy z Zamawiającym
• Przygotowanie i opracowanie raportu z zajęć, który będzie stanowił element dokumentacji projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się" DAA, sporządzenie listy obecności na zajęciach opatrzonej logotypami zgodnie z zasadami programu INTERREG IVC (według dostarczonych przez Zamawiającego wzorów)
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu
• Termin warsztatu: 4 grudnia 2013 r.,
• Długość trwania warsztatu: 3h,
• Udział ok. 15 osób rekrutowanych przez Zamawiającego,
• Miejsce realizacji warsztatu: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b, Warszawa,
• Powstałe w ramach warsztatu rozwiązania (projekty przestrzeni) powinny odnosić się do wybranego we współpracy z Zamawiającym pomieszczenia w Ośrodku Nowolipie (np. kawiarnia, pracownia komputerowa itp.).

Działanie II
• Przeprowadzenie zajęć z zakresu food design, dostosowanych m.in. do potrzeb osób starszych,
• Przygotowanie scenariusza zajęć we współpracy z Zamawiającym,
• Przygotowanie i opracowanie raportu z zajęć, który będzie stanowił element dokumentacji projektowej projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się" DAA, sporządzenie listy obecności na zajęciach opatrzonej logotypami zgodnie z zasadami programu INTERREG IVC (według dostarczonych przez Zamawiającego wzorów),
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów/sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu, w tym produktów spożywczych.
• W ramach warsztatu powinien powstać poczęstunek dla około 30 osób
• Termin warsztatu: 4 grudnia 2013 r.,
• Długość trwania warsztatu: 3 h,
• Udział ok. 15 osób rekrutowanych przez Zamawiającego,
• Miejsce realizacji warsztatu: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b, Warszawa

 Nie złożono żadnych ofert. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.

 

Załączniki

  1. 1.
    Wyniki zapytania ofertowego
    (plik: wyniki.pdf, file size: 722.63 KB)
    Pobierz