Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia akredytowanego kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 listopada 2013 - 16:24, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia akredytowanego kursu/szkolenia z zakresu metodyki PRINCE2 – Foundation dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem certyfikującym. Program kursu/szkolenia powinien być zgodny z akredytacją APM Group Ltd.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu – certyfikatu poświadczającego fakt zdania egzaminu. Podana cena powinna obejmować również podręcznik oraz inne materiały szkoleniowe na własność dla uczestniczki. 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.  Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa, ul. Kłobucka 25

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa, ul. Kłobucka 25

Załączniki

  1. 1.
    wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_prince2.pdf, file size: 451.1 KB)
    Pobierz