Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia analizy całkowitych kosztów funkcjonowania warszawskich PWD

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 13:02, mskora

.


Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy i porównaniu całkowitych kosztów związanych z funkcjonowaniem warszawskich placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy, a także osoby prawne działające na podstawie przepisów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta. Oceny oferty dokonano na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Asysta Ekspercka, Adrian Piasecki, ul. Kościuszki 27, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego_dot._pwd.pdf, file size: 449.89 KB)
    Pobierz