Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 31 sierpnia 2015 - 12:20, ejozwiak

.


Kierując się kryteriami oceny oferty (wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej na rzecz rodzin – 40% wartości oceny, doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 40% wartości oceny, kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność – 20% wartości oceny, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Agacie Fiedotow, która otrzymała 95 punktów.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: inf_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 322.58 KB)
    Pobierz