Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 13 sierpnia 2015 - 16:00, msadurska

Wynik zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015 przyjętego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXVII/558/2011 z dnia 17 listopada 2011r.


Kierując się kryteriami oceny ofert tj. liczbą przeprowadzonych analiz i badań oraz doświadczeniem, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.