Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji standardów poradnictwa specjalistycznego w m.st. Warszawie na podstawie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 24 października 2019 - 10:43, mskora

.


W odpowiedzi na zapytanie opublikowane w dniu 14.10.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena oraz doświadczenie w przygotowywaniu ewaluacji programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MMD Milanowa SC Magdalena Dudkiewicz i Marek Dudkiewicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: scan_informacji_o_wyborze.pdf, file size: 394.47 KB)
    Pobierz