Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 28 marca 2013 - 13:46, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym dla siedmiu uczestniczek projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie przedszkolnym. Program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności
2.    JPB Doradztwo Personalne
3.    SKK Sp. z o.o.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności,  ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 50.42 KB)
    Pobierz