Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 8 maja 2013 - 9:37, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Kucharz-Garmażer dla dwóch uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie umożliwiającym nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie zasad żywienia, organizacji produkcji, towaroznawstwa spożywczego, przepisów kulinarnych, przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), systemu HACCP. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 125 godzin.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr, ul. Waszyngtona 67/5, 04-074 Warszawa

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wyniki_zapytania.pdf, file size: 44.41 KB)
    Pobierz