Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 czerwca 2013 - 10:14, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia "Specjalista ds. marketingu i promocji" dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące m. in.:
- marketingu (podstawowe pojęcia, narzędzia marketingu),
- strategii marketingowej firmy (opracowanie strategii marketingowej, analiza SWOT)
- planu marketingowego (zasady opracowania i prezentacji),
- badań marketingowych (rodzaje badań, dobór badań pod kątem klienta, system wywiadu marketingowego),
- budowania wizerunku firmy,
- public relations,
- psychologii zachowań konsumenckich,
- komunikacji i wywierania wpływu.
Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 50 godzin.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    H&H Doloreń Greń  Wrocław, ul. Kukuczki 9/15
2.    Profesja SKK Sp. z o.o.,  00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Profesja SKK Sp. z o.o.,  00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 52.57 KB)
    Pobierz