Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 2 lipca 2013 - 10:40, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:

- przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej,

- prawnych aspektów sprzedaży (umowa sprzedaży, reklamacja, gwarancja itp.),

- organizacji pracy sprzedawcy (wyposażenie stanowiska pracy, obowiązki sprzedawcy, profesjonalna obsługa klienta, ekspozycja towaru, techniki sprzedaży, inwentaryzacja towaru),

- reklamy i promocji sprzedaży,

- elementów rachunkowości (dokumentacja sprzedaży, wystawianie faktur),

- obsługi kas fiskalnych (zasady prawne, budowa, praktyczne zastosowanie)

- operacji fakturowania komputerowego,

- obsługi terminala kart płatniczych.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 120 godzin. 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Warszawie Profesja SKK Sp. z o.o.,  00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 33/13
  2. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, Warszawa ul. Stanisława Ligonia 20

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, Warszawa ul. Stanisława Ligonia 20

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 61.04 KB)
    Pobierz