Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 lipca 2013 - 15:50, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Warszawskie inspiracje do pracy” .


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Specjalista ds. marketingu i promocji dla dwóch uczestniczek projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej zagadnienia dotyczące:

- marketingu (podstawowe pojęcia, narzędzia marketingu),

- strategii marketingowej firmy (opracowanie strategii marketingowej, analiza SWOT)

- planu marketingowego (zasady opracowania i prezentacji),

- badań marketingowych (rodzaje badań, dobór badań pod kątem klienta, system wywiadu marketingowego),

- budowania wizerunku firmy,

- public relations,

- psychologii zachowań konsumenckich,

- komunikacji i wywierania wpływu.

 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 50 godzin.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. GoWork.pl Andrzej Kozieradzki, Siedlce ul. Starowiejska 172
  2. H&H Dolores Greń, Wrocław ul. Kukuczki 9/5
  3. Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

 

GoWork.pl Andrzej Kozieradzki, Siedlce ul. Starowiejska 172

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 54.14 KB)
    Pobierz