Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 lipca 2013 - 13:39, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia:  Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” przygotowującego do sprawowania opieki nad osobami przewlekle chorymi i w wieku starszym, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej poniższe zagadnienia:
•    rola i zakres zadań opiekuna osób starszych; etyka w zawodzie opiekuna,
•    anatomia i fizjologia wieku podeszłego,
•    choroby wieku podeszłego, obserwacja, podopiecznego, pomiar i analiza parametrów,
•    psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą,
•    budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną,
•    zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,
•    zasady żywienia osób starszych,
•    elementy rehabilitacji osób starszych,
•    aktywizacja osób starszych, elementy terapii zajęciowej,
•    język niemiecki dla opiekunów osób starszych.

Szkolenie powinno obejmować również organizację praktyk zawodowych dla uczestniczek.
Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 90 godzin zajęć teoretycznych. Moduł języka niemieckiego powinien obejmować minimum 30 godzin szkolenia.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa ul. Smolna 13/505

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego, Warszawa ul. Smolna 13/505

Załączniki

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 59.13 KB)
    Pobierz