Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 lipca 2013 - 10:02, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Warszawskie inspiracje do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Samodzielny księgowy z książką przychodów i rozchodów, z wykorzystaniem programów MS Excel i Symfonia dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), w zakresie obejmującym zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do  kompleksowej, księgowo-płacowej obsługi firmy - m. in. dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, ewidencji środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, VAT i ZUS, przygotowania bilansu i rachunku wyników,  przygotowania listy płac oraz księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego „Symfonia”, obsługi podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 180 godzin.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30
  2. Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wyniki_zapytania.pdf, file size: 56.98 KB)
    Pobierz