Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 sierpnia 2013 - 11:41, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Warszawskie inspiracje do pracy”.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym dla dwóch uczestniczek projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym.

Program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia wystawionego na druku MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej), poświadczającego udział w szkoleniu
i uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym – podana cena powinna obejmowa
ć również materiały szkoleniowe dla uczestniczek

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1.       Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, Warszawa ul. Ligonia 20

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, Warszawa ul. Ligonia 20

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skmbt_c284e13081315170.pdf, file size: 500.62 KB)
    Pobierz