Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 20 września 2013 - 15:15, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych dla dwóch uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania, procesu sporządzania i prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków obejmujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

 • kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;
 • sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
 • konstrukcji zadaniowego budżetu projektu;
 • rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE;
 • ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 20 godzin. 

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Luboń, ul Puszkina 35

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Luboń, ul Puszkina 35

Załączniki

 1. 1.
  Wynik zapytania
  (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 556.25 KB)
  Pobierz