Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 października 2013 - 11:19, kmirgos

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Samodzielny księgowy z naliczaniem wynagrodzeń i obsługą programu Płatnik dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Samodzielny księgowy z naliczaniem wynagrodzeń i obsługą programu Płatnik dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie: zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do  kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń - m. in. dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, ewidencji środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, VAT i ZUS, przygotowania bilansu i rachunku wyników,  przygotowania listy płac oraz księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego „Symfonia” i „Płatnik”  - zakończone egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) i Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu 431301).

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 190 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

    CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30
    Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13
    Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności, ul. Ligonia 20, 01-498 Warszawa.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

CEDOZ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kopernika 30

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 554.62 KB)
    Pobierz