Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 9 października 2013 - 11:35, kmirgos

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia  „Sekretarka medyczna ze szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie zdobycia teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do   prowadzenia sekretariatu szpitala, przychodni, firmy medycznej, gabinetu lekarskiego - zakończone egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem MEN oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

-        kultury i etyki zawodu

-        organizowania stanowiska pracy biurowej jednostki medycznej

-        kontaktu z klientem placówki opieki medycznej

-        prowadzenia i gromadzenia dokumentacji jednostki medycznej

-        prowadzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej

-        wypisywania zaświadczeń i  sporządzania wypisów dla pacjentów

-        obsługi komputerowego systemu rejestracji pacjentów

-        przygotowywania i organizowania narad, konferencji, zebrań

-        udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 60 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Atelier Stylizacji VALIA Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Akademia Umiejętności”, ul. Ligonia 20, 01-498 Warszawa

 

W związku z tym, iż oferta nie spełniła wymogów formalnych, zamówienie nie zostanie udzielone.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_31.pdf, file size: 512 KB)
    Pobierz