Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 października 2013 - 9:18, kmirgos

W ramach projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Sekretarka medyczna ze szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie zdobycia teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do   prowadzenia sekretariatu szpitala, przychodni, firmy medycznej, gabinetu lekarskiego - zakończone egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem MEN oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

-        kultury i etyki zawodu

-        organizowania stanowiska pracy biurowej jednostki medycznej

-        kontaktu z klientem placówki opieki medycznej

-        prowadzenia i gromadzenia dokumentacji jednostki medycznej

-        prowadzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej

-        wypisywania zaświadczeń i  sporządzania wypisów dla pacjentów

-        obsługi komputerowego systemu rejestracji pacjentów

-        przygotowywania i organizowania narad, konferencji, zebrań

-        udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 60 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Centrum Edukacji w Warszawie, Warszawa, ul. Nowy Świat 27, III piętro, lok 30,
  2. DIAMOND EDUCATION, Warszawa, ul. Ratuszowa 11, pok. 309,
  3. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności Weronika Wiśniewska, Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20.

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności Weronika Wiśniewska, Warszawa, ul. Stanisława Ligonia 20

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_sekretarka_medyczna.pdf, file size: 1024 KB)
    Pobierz