Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 października 2013 - 11:41, kmirgos

W ramach „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym z nauką języka migowego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad dziećmi, w tym dziećmi nie słyszącymi i słabo słyszącymi, w żłobku/klubie dziecięcym.

Program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia wystawionego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, poświadczającego udział w szkoleniu i uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna oferta, zamówienie nie zostanie udzielone.
Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego_15.pdf, file size: 512 KB)
    Pobierz