Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 30 października 2013 - 13:52, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Specjalista ds. marketingu i promocji dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej zagadnienia dotyczące:

- marketingu (podstawowe pojęcia, narzędzia marketingu),

- strategii marketingowej firmy (opracowanie strategii marketingowej, analiza SWOT)

- planu marketingowego (zasady opracowania i prezentacji),

- badań marketingowych (rodzaje badań, dobór badań pod kątem klienta, system wywiadu marketingowego),

- budowania wizerunku firmy,

- public relations,

- psychologii zachowań konsumenckich,

- komunikacji i wywierania wpływu.

 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 50 godzin.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

 1. GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, Siedlce ul. Starowiejska 172
 2. Agencja Reklamowa Top Impast Krzysztof Fruba Warszawa,
  ul. 1 sierpnia 28/75
 3. Profesja Centrum Kształcenia Kadr, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

 

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, Siedlce ul. Starowiejska 172

Załączniki

 1. 1.
  Wynik zapytania
  (plik: skmbt_c284e13103011390.pdf, file size: 539.15 KB)
  Pobierz