Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 listopada 2013 - 15:41, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Asystent rodziny – kurs doskonalący” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie obejmującym poszerzanie wiedzy i umiejętności osoby posiadającej kwalifikacje do pracy asystenta rodziny zgodnie z art. 12 ust. 1.1.a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

- etyki pracy asystenta rodziny,

- specyfiki rodzin z wieloma problemami (uzależnienia, przemoc, bezrobocie, ubóstwo, 

  niepełnosprawność, problemy wychowawcze),

- aspektów prawnych i psychologicznych pracy z rodziną z wieloma problemami,

- diagnozy rodziny,

- budowania kontaktu z klientem,

- mediacji i negocjacji,

- prowadzenia dokumentacji,

- aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych.

 

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 100 godzin i być zakończone wydaniem zaświadczenia/ dyplomu/certyfikatu o ukończeniu kursu.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna oferta, zamówienie nie zostanie udzielone.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania_asystent_rodz.pdf, file size: 450.93 KB)
    Pobierz