Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 grudnia 2013 - 10:30, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia: Opiekunka żłobkowa lub w klubie dziecięcym dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym.
Program szkolenia powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia wystawionego wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, poświadczającego udział w szkoleniu i uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1. JPB Doradztwo Personalne s.c., Warszawa, ul. Smolna 13/505

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
JPB Doradztwo Personalne s.c., Warszawa, ul. Smolna 13/505

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 507.36 KB)
    Pobierz