Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 23 stycznia 2014 - 13:04, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Asystent rodziny – kurs doskonalący” dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Asystent rodziny – kurs doskonalący” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie obejmującym poszerzanie wiedzy i umiejętności osoby posiadającej kwalifikacje do pracy asystenta rodziny zgodnie z art. 12 ust. 1.1.a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

- etyki pracy asystenta rodziny,

- specyfiki rodzin z wieloma problemami (uzależnienia, przemoc, bezrobocie, ubóstwo, 

  niepełnosprawność, problemy wychowawcze),

- aspektów prawnych i psychologicznych pracy z rodziną z wieloma problemami,

- diagnozy rodziny,

- budowania kontaktu z klientem,

- mediacji i negocjacji,

- prowadzenia dokumentacji,

- aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych.

 

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 100 godzin i być zakończone wydaniem zaświadczenia/ dyplomu/certyfikatu o ukończeniu kursu.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestniczki.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa, ul. Marszałkowska 115

 

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożona oferta niespełniająca wymogów formalnych, zamówienie nie zostanie udzielone.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 465.61 KB)
    Pobierz