Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 lutego 2014 - 14:24, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie obejmującym zdobycie wiedzy i umiejętności  pozwalających na przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia, umożliwiające zdobycie wiedzy w zakresie:

- prawnych i proceduralnych aspektów dotyczących przypadków przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskiej Karty”,

- rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,

- pracy z osobami dorosłymi i dziećmi doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,

- opracowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie.

 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować min. 120 godzin.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Instytut Szkoleń Biznesowych, ul. Czwartaków 18, 20-045 Lublin

 

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożona oferta niespełniająca wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym, zamówienie nie zostanie udzielone.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 470.49 KB)
    Pobierz