Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 marca 2014 - 14:25, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla jednej uczestniczki  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie obejmującym zdobycie wiedzy i umiejętności  pozwalających na przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia, umożliwiające zdobycie wiedzy w zakresie:

- prawnych i proceduralnych aspektów dotyczących przypadków przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskiej Karty”,

- przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w rodzinie,

- pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc,

- pomocy grupowej osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.

 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować min. 40 godzin dydaktycznych.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Cognitus Katarzyna Świątkowska, ul. Dźwiękowa 16a, 02-857 Warszawa

 

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Cognitus Katarzyna Świątkowska, ul. Dźwiękowa 16a, 02-857 Warszawa