Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 czerwca 2013 - 8:18, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia "energetycznego w zakresie G1, G2, G3 z uprawnieniami kategorii D i E" umożliwiającego pełną obsługę standardowych zleceń, zakończonego egzaminem kwalifikującym dla każdej grupy energetycznej i kategorii, dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”. Kurs/szkolenie powinno obejmować zdobycie wiedzy i umiejętności  przygotowujących do  kompleksowej obsługi zleceń w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i aparatury kontrolno – pomiarowych:

Grupa 1 (D i E). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,

Grupa 2 (D i E). Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,

Grupa 3 (D i E). Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone egzaminem kwalifikującym przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. oraz wydaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia/ poświadczającego uprawnienia w danym zakresie  – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. SEKA S.A, Warszawa, ul. Paca 37

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
SEKA S.A, Warszawa, ul. Paca 37

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 390.28 KB)
    Pobierz