Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor Pilates

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 sierpnia 2013 - 16:02, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor Pilates


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor Pilates dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających udział w szkoleniu oraz wydaniem zawodowej legitymacji instruktora rekreacji ruchowej specjalność: Pilastes, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim, pozwalającego na podjęcie legalnej pracy w krajach UE - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Kurs/szkolenie powinien obejmować co najmniej zagadnienia z zakresu: 
- Założenia i cele metody Pilates
- Typy pobudzania mięśni i układ stabilizujący
- Zasady żywienia, diety i suplementacji
- Techniki prawidłowego oddychania
- Budowa i zakres ruchów układu kostno-mięśniowego
- Zasady, techniki i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń na macie
 
Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 170 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
i praktycznych.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    Polska Akademia Sportu 01-494 Warszawa, ul. Andriolliego 1

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Polska Akademia Sportu 01-494 Warszawa, ul. Andriolliego 1

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik_zapytania_pilates.pdf, file size: 475.99 KB)
    Pobierz