Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor sportu piłki nożnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 28 sierpnia 2013 - 16:03, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor sportu piłki nożnej


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia Instruktor sportu piłki nożnej dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” - zakończonego egzaminem sprawdzającym i egzaminem instruktorskim oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających udział w szkoleniu oraz wydaniem zawodowej legitymacji instruktora sportu piłki nożnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim, pozwalającego na podjęcie legalnej pracy w krajach UE - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej poniższe zagadnienia i zajęcia praktyczne:
1.    Charakterystyka gry w piłkę nożną.
2.    Adaptacji fizjologiczna w sporcie.
3.    Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.
4.    Technika, podziały, elementy, szkoły, style.
5.    Metodyka  i systematyka  nauczania gry w piłkę nożną.
6.    Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.
7.    Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.
8.    Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć.
9.    Planowanie pracy szkoleniowej.
10.    Opracowanie rocznego planu pracy zespołu.
11.    Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i żywienia.
12.    Systemy rozgrywek, programy, regulaminy.
13.    Dokumentacja szkolenia.
14.    Ćwiczenia oswajające z piłką.
15.    Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.
16.    Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną.
17.    Taktyka atakowania-nauczenie.
18.    Taktyka bronienia — nauczenie.
19.    Systemy gry (ustawienie): WM, 1x4x4x2; 1x3x5x2; 1x4x5x1
20.    Stałe fragmenty gry.
21.    Ćwiczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry.
22.    Wybrane zabawy i gry w kształtowaniu zdolności motorycznych.
23.    Pedagogizacja, samodzielne prowadzenie zajęć.

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 250 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
i praktycznych.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    Polska Akademia Sportu 01-494 Warszawa, ul. Andriolliego 1

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:
Polska Akademia Sportu 01-494 Warszawa, ul. Andriolliego 1

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania_pilka_nozna.pdf, file size: 640.47 KB)
    Pobierz