Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Kinooperatora”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 lutego 2014 - 15:42, pszczesna

.


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia „Kinooperatora” dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie umożliwiającym nabycie teoretycznych podstaw i praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu na ww. stanowisku. Program kursu powinien obejmować m.in. pracę z projektorami cyfrowymi i serwerami kinowymi oraz tworzenie pokazów i playlist.

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 25 godzin dydaktycznych i być zakończone wydaniem zaświadczenia/ dyplomu/certyfikatu o ukończeniu kursu.
Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1.    KINO DIGITAL Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wólczyńska 133 m. 327

Z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe została złożona oferta niespełniająca wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym, zamówienie nie zostanie udzielone.
Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 417.78 KB)
    Pobierz