Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia "Adobe Premiere i After Effects"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lipca 2017 - 16:34, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: IT Media S.C. Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Adobe Premiere i After Effects dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 40%, doświadczenie wykonawcy – 40%, posiadane kwalifikacje  – 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: IT Media S.C. Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 40.59 KB)
    Pobierz