Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia komputerowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 8 marca 2017 - 10:57, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia komputerowego


W dniu 17 lutego zostało opublikowane zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla 50-ciu uczestników projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020.

W odpowiedz w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny ofert (40% cena,  40% doświadczenie w realizacji Szkoleń komputerowych, 10% doświadczenie w realizacji Szkoleń komputerowych finansowanych ze środków UE, 10 % kwalifikacje kadry prowadzącej szkolenia), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia: Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak ul. Zaułek Szkolny 24, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 491.53 KB)
    Pobierz