Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 kwietnia 2018 - 10:39, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław.


Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najokrzystniejszej_oferty.pdf, file size: 388.71 KB)
    Pobierz