Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 13 sierpnia 2015 - 15:58, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa


W dniu 07.08.2015r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
Uselab - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Cybercom Poland - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Human Device - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Soflab - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Human Device
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie, spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów sumując wagę dot. ceny i kryteriów jakościowych.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wynik_zapytania_ux.pdf, file size: 86.93 KB)
    Pobierz