Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych i opieki nad pasieką w Domu Dziecka nr 15.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 kwietnia 2019 - 9:07, bgolab

Wynik zapytania ofertowego z dnia 22.03.2019 r. dot. przygotowania i realizacji programu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego bartnictwa, w tym przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych i opieki nad pasieką w Domu Dziecka nr 15.


W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: 

 

- Warszawskie Bractwo Bartne

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (80%-cena, 20% program informacyjno-edukacyjny dot. bartnictwa z uwzględnieniem ciekawych zajęć praktycznych), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Warszawskiemu Bractwu Bartnemu. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 80.92 KB)
    Pobierz