Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 8 listopada 2013 - 11:02, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia


Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia „zbrojarz - cieśla ”dla jednego uczestnika projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie zdobycia teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności przygotowujących do pracy w zawodzie zbrojarz - cieśla - zakończone egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:

- zagadnień BHP na placu budowy,

- zasady organizacji warsztatów zbrojarskich, narzędzia i sprzęt zbrojarski,

- zastosowanie, produkcja stali i żelaza, rysunek zawodowy,

- składowanie i transport stali zbrojeniowej,

- materiałoznawstwo,

- technologia robót zbrojarskich, typy zbrojenia, montaż,

- deskowanie fundamentów, ścian, schodów, słupów, wieńców i nadproży, - deskowanie i

  stemplowanie stropów płytowych i żelbetowych,

- wykonywanie deskowań oraz form do prefabrykatów

 

Kurs/szkolenie powinno obejmować min.170 godzin.

Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz koszt egzaminu.

 

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Polsko-Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o., ul. Nasielska 50, 04-343 Warszawa,

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Polsko-Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o., ul. Nasielska 50, 04-343 Warszawa,

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: skmbt_c284e13110716090.pdf, file size: 523.7 KB)
    Pobierz