Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 kwietnia 2013 - 12:21, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia


 

Specjalista menadżersko – administracyjny firm dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie przygotowania do pracy w firmach handlowo-usługowych na każdym stanowisku administracyjnym.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i uprawniającego do pracy w firmach handlowo-usługowych na każdym stanowisku administracyjnym oraz obejmować zakres tematyczny min.: zasady funkcjonowania, organizację i zarządzanie firmą, księgowość, marketing, pracę działu kadr, funkcjonowanie i organizacja sekretariatu, obsługę i praktyczne zastosowanie komputerów w tym książka przychodów i rozchodów, zasady funkcjonowania firmy handlowej, negocjacje w biznesie. Kurs/szkolenie powinno obejmować minimum 190 godzin.

Projekt  „Warszawskie inspiracje do pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1. Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka Rafał Radzki
2. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr

W związku z tym iż oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie udzielone.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: wynik_zapytania.pdf, file size: 46.7 KB)
    Pobierz