Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzeniu kursu/szkolenia "Profesjonalny sprzedawca – techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 grudnia 2016 - 9:24, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań


Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało trzech potencjalnych wykonawców.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 40 % (max. 40 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (max. 30 pkt.),
- dysponowanie przynajmniej dwiema osobami spełniającymi wymagania konieczne – 30% (max. 30 pkt.),
- posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) – 20% (max. 20 pkt).
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Neo Consulting & Investment Sp. z o.o.
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 276.84 KB)
    Pobierz